Alkalmazott adatfelvételi- és kutatási módszereink köre széles

 • Személyes kvantitatív kérdőíves kutatás – PAPI, CAPI vagy TAPI (lakáson, in-hall, POS, osztálytermi)
 • Online kvantitatív önkitöltő kérdőíves kutatás
 • Hibrid kvantitatív kérdőíves kutatás (az online és a személyes kérdezés ötvözése)
 • Megfigyelés
 • Próbavásárlás (Mystery Shopping)
 • Fókuszcsoportos vizsgálat – stúdióban vagy egyedi helyszínen
 • Online fókuszcsoportos vizsgálat
 • Egyéni (mély)interjú – személyesen vagy online
 • Online (vita)fórum
 • Desk research elemzés (szekunder kutatások)
 • Megvalósíthatósági tanulmány
 • Adatbányászat
 • Tartalomelemzés

Igyekszünk ügyfeleink igényét innovatív megoldásokkal kiszolgálni, így többek között az alábbiakat szoktuk alkalmazni, javasolni:

 • Szegmentációs vizsgálattal
 • Szociometria, hálózatelemzés
 • Conjoint kutatás-elemzés (CBC, ACA)
 • Használat- és attitűdkutatás
 • Termékteszt (monadikus, szekvenciális monadikus, Round-Robin)
 • Árvizsgálat
 • Koncepcióteszt és fejlesztés
 • Reklámvizsgálat
 • Etnográfia
 • Fotóelemzés
 • Életút-elemzés
 • Kvantifikáció (kvalitatív „insight-ok”, tartalomelemzések számszerűsítése)

Kvantitatív-, kvalitatív- és vegyes kutatási megoldások teljes skáláját kínáljuk ügyfeleinknek.